O projekte

S-Chain je platforma pre sledovanie dodávateľského reťazca s využitím technológie blockchain

Cieľ projektu

Cieľom projektu je pokračovanie v už existujúcom projekte S-chain pre možnosti sledovania v rámci dodávateľského reťazca (supply chain) s prepojením na technológiu blockchain, ktorá bude uchovávať vybrané informácie o jednotlivých tovaroch. Okrem rozširovania existujúcej platformy o nové funkcionality a zefektívnenie použiteľnosti je cieľom priniesť danú platformu aj na mobilné zariadenia, či už pre používateľa v rámci dodávateľského reťazca alebo koncového zákazníka s dodatočnou motiváciou pre overovanie jednotlivých výrobkov napr. formou odmien.

Zobraziť projekt

Webová aplikácia ponúka možnosť sledovať zásielku od výrobcu až k Vašim dverám

TECHNOLÓGIE

V rámci projektu pracujeme s viacerými technológiami zameranými na jednotlivé časti softvéru

Spring Boot

Na vývoj backend-u aplikácie je použitý framework Spring Boot, založený na jazyku Java.

VueJS

Frontend aplikácie je tvorený ako SPA (Single Page App) vo webovom frameworku Vue jazyka JavaScript.

Kotlin

Mobilná aplikácia, slúžiaca na sledovanie zásielky zákazníkom je vyvýjaná v jazyku Kotlin.

BlockChain

Správne fungovanie technológie blockchain zabezpečuje open-source framework Hyperledger Fabric.

Náš tím

K silnými stránkam nášho tímu patrí predovšetkým kreativita a schopnosť nevzdávať sa a hľadať riešenie na každý problém

Kontakt na náš tím: team13fiit@gmail.com

Rastislav Bencel

Product owner

Adam Gajdoš

Backend developer

Marián Jarník

Mobilná aplikácia, Scrum Master

Ivan Jatz

Backend developer

Jozef Juraško

Frontend developer

Róbert Karpiel

Mobilná aplikácia

Samuel Škultéty

Blockchain, Frontend developer, Manažér dokumentácie

Dokumenty

DOKUMENTÁCIA PROJEKTU

METODIKY

ZÁPISNICE ZO STRETNUTÍ

EXPORTY ZO SCRUMDESK-U